Slideshow and module by poker games

Ultramaraton "Z Nurtem Niepodległości” na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka 113km

medal

W sobotę, 6 października 2018r. odbył się Ultramaraton kajakowy rzeką Pilicą 113 km „Z Nurtem Niepodległości” na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka, zorganizowany przez 2 zaprzyjaźnione Kluby Kajakowe – Klub Kajakowy KOREK Warka i Klub Sportowy AMBER z Tomaszowa Mazowieckiego. „Jako zapaleni kajakarze chcieliśmy uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na swój kajakowy sposób” – mówi prezes „Korka”, Jakub Tuszyński.

Do ultramaratonu zgłosiło się 43 osoby, jednak tylko 18 z nich udało się pokonać cały dystans 113km. „Warunki atmosferyczne jak na Październik były wspaniałe, jednak niski stan wody utrudniał pokonanie trasy” – mówią zgodnie uczestnicy. Najszybszy uczestnik dopłynął do Warki już po 10 godzinach i 15 minutach, ostatni kajak wpłynął na metę po 12 godzinach i 22 minutach. Trzem osobom  z Warki udało się przepłynąć cały odcinek, w tym dwaj z nich stanęli na podium zajmując 1 miejsce w kategorii kajaków dwuosobowych. Ponadto KK Korek Warka w ogólnej klasyfikacji zajął 3 miejsce.

Oprócz akcentu patriotycznego, zawody kajakowe były swego rodzaju reaktywacją „Dariuszowych Ogólnopolskich Maratonów Kajakowych KOR-LOK Białobrzegi – Warka” organizowanych przeszło 20 lat temu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Warce, Browaru Warka, Ośrodka Kultury Sportu i Wypoczynku w Warce (dawna nazwa).

Dzięki dobrej współpracy z obecnym samorządem Gminy Warka, mogliśmy po raz kolejny uhonorować najszybszych kajakarzy nagrodami i medalami wręczanymi przez Wiceburmistrz Warki Teresę Knyzio i Dyrektora CESiR Mariana Górskiego.

Podsumowując „Impreza bardzo wymagająca i męcząca, ale na pewno powtórzymy ją za rok. Ostatnie lata były dla nas bardzo ciężkie – konieczny był gruntowny remont hangaru kajakowego, gdyż dach w każdej chwili mógł się zawalić i zniszczyć cały nasz klubowy dobytek. Na szczęście z pomocą finansową burmistrza Warki Dariusza Gizki i ciężką wolontaryjną pracą członków klubu nasz hangar ma już nowy dach i część elewacji. Przed zimą planujemy skończyć elewację i uprzątnąć teren wokół hangaru. Niedługo zaczynamy treningi kajakowe na basenie w Warce bo zima to dla kajakarzy również aktywny okres. Zapraszamy wszystkich do „Korka”. Pływajcie z nami!” – zachęca prezes klubu Jakub Tuszyński.

KK Korek

Poniżej galeria zdjęć autorstwa Kingi Kępy i Piotra Rosady

>> GALERIA <<

 

Ultramaraton Pilicą 113km "Z Nurtem Niepodległości” na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka


Ultramaraton Pilicą 113 km

„Z Nurtem Niepodległości” na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka

Program i regulamin
Ultramaraton Pilicą 113 km
Z Nurtem Niepodległości na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka Termin i miejsce:
05-07.10.2018, Tomaszów Mazowiecki, Warka, rzeka Pilica.

Organizatorzy Ultramaratonu:
Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
Klub Kajakowy KOREK Warka

Partnerzy i sponsorzy: Polski Związek Kajakowy, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim; Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Urząd Gminy Inowłódz, Urząd Miasta Nowe Miasto nad Pilicą, Urząd Miasta Białobrzegi, Urząd Miasta Warka, Kazyak Designs, Polyak Zbigniew Tyka, Kajakowcy.pl, Kanokajaki.pl, Tuszyńscy – miody z tradycjami, Planeta Odżywek Tomaszów Maz., TeoNET Tomaszów Maz., Cukiernia Filip Tomaszów Maz., Kemping nad Pilicą, NadPilice.pl.

Cele maratonu: Włączenie środowiska kajakowego w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Wypromowanie długodystansowych biegów kajakowych jako jednej z form turystyki i sportu kajakowego. Podniesienie sprawności fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego wśród uczestników.

Kierownictwo maratonu:
Komandor – Michał Kurpios
Sędzia Główny – Iza Książek

Program Ultramaratonu

Piątek (05.10.2018)

14:00-23:00 Przyjazd uczestników do Tomaszowa Mazowieckiego – Przystań Amber, ul. PCK 2/4, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych, omówienie regulaminu i warunków Ultramaratonu.

Sobota (06.10.2018)

6:00 Przygotowanie do startu, rozgrzewka, uroczyste otwarcie Utramaratonu na terenie Przystani Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim
6:30 Start do ultramaratonu
13:30 Punkt kontrolny i limit czasowy w Nowym Mieście nad Pilicą po 50 km
15:30 Punkt kontrolny i limit czasowy w Białobrzegach po 84 km
18:30 Zamknięcie mety wyścigu w Warce Przystań Kajakowa NadPilice.pl
19:00 Posiłek na terenie Kempingu nad Pilicą w Warce
20:00 Wręczenie nagród oraz spotkanie z władzami miasta na terenie Kemping nad Pilicą w Warce
21:00 Wieczór integracyjny

Niedziela (07.10.2018)

10:00 Powrót do Tomaszowa Mazowieckiego
14:00 Zakończenie imprezy

Regulamin Ultramaratonu na Pilicy

1. Maraton rozgrywany jest na kajakach turystycznych – nie węższych niż 46 cm.
2. Maraton rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
– Senior – rocznik 1959 i późniejsze,
– Masters – rocznik 1958 i wcześniejsze.
3. Klasyfikacja indywidualna: T-1K, T-2K, T-1M, T-2M, T-2MIX, C-2K, C–2M,
C– 2MIX
4. Kategorię tworzą minimum 3 osady. W przypadku braku minimalnej liczby osad
w danej kategorii istnieje możliwość startu w kategorii wyższej.
5. O zajętym miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje czas uzyskany na mecie ultramaratonu.
6. Klasyfikacja drużynowa: drużynę tworzy minimum 5 osad.
7. O zajętym miejscu w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zdobytych przez trzy najlepsze osady tworzące drużynę.
Punkty przyznawane za zajęte miejsca:
I miejsce – 100 pkt
II miejsce – 90 pkt
III miejsce – 80 pkt

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów,
o miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów obliczona z uwzględnieniem kolejnych osad tworzących te drużyny:
IV miejsce – 75
V miejsce – 70
VI miejsce – 65
kolejne o 5 mniej

8. Ultramaraton odbywa się na rzece Pilicy i nie obejmuje przenosek,
a pokonywanie trasy maratonu przenosząc kajak jest zabronione.
9. Start maratonu – KS Amber Tomaszów Mazowiecki; meta maratonu – Warka, Przystań NadPilice.pl. Długość Ultramaratonu ,113km.
10. Forma startu będzie uzależniona od ilość zgłoszonych osad oraz warunków atmosferycznych, o formie startu poinformuje uczestników Sędzia Główny.
11. Ultramaraton obejmuje obowiązkowe punkty kontrolne:
– 1 pkt kontrolny – 50 km maratonu w Nowym Mieście nad Pilicą,
– 2 pkt kontrolny – 84 km maratonu w Białobrzegach.
12. Na punktach kontrolnych ustalone są limity czasowe, a dopłynięcie do punktu kontrolnego w czasie dłuższym niż dopuszczalny limit czasowy wiąże się
z koniecznością zejścia zawodnika z wody. W zaistniałej sytuacji zabrania się kontynuowania maratonu “ na własną odpowiedzialność”.
13. Na punktach kontrolnych obowiązuje nakaz zgłaszania sędziom numeru startowego osady. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w nagłych przypadkach oraz zaopatrzenia w napoje i prowiant.
14. Przekroczenie linii mety po jej zamknięciu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika z klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
15. Ultramaraton odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, w duchu zasady fair play. Skargi i protesty nie będą przyjmowane.
16. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi ultramaratonu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. (w zakresie własnych umiejętności i doświadczenia).
17. Jakakolwiek wymiana łodzi w trakcie wyścigu jest niedozwolona – nawet pomiędzy zawodnikami tej samej drużyny. Wymiana łodzi skutkuje dyskwalifikacją zawodników z rywalizacji indywidualnej i drużynowej.
18. Pomoc zawodnikowi z zewnątrz jest dozwolona jedynie w szczególnych przypadkach.
19. Dozwolona jest pomoc wzajemna między zawodnikami.
20. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny powołując się na regulamin PZKaj.
21. Każdy z uczestników wyścigu otrzymuje okolicznościowy medal, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii medal oraz nagrody rzeczowe.
22. Wśród zawodników, którzy ukończą maraton losowany będzie kajak Stinger S.

Warunki uczestnictwa:

1. Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
2. Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia powyższego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia.
3. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.
4. Zawodnicy przez cały czas trwania maratonu mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego i posiadania numeru telefonicznego do koordynatora ekipy asekuracyjnej, który zostanie podany na odprawie, w dniu 5.10.2018 r.
5. Podczas startu wymagane jest posiadanie sprawnej latarki – czołówki.
6. Każdy kajak musi posiadać odpowiednią wyporność, utrzymującą łódź na powierzchni wody, nawet po wypełnieniu jej wodą.
7. O zakwalifikowaniu zawodnika do udziału w ultramaratonie decyduje Komandor.
8. Opłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do startu.
9. Wpisowe będzie zwrócone tylko w sytuacji nie zakwalifikowania zawodnika na listę startową.
10. W przypadku nie przybycia na start wpisowe nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia sprzętu, które mogą się wydarzyć podczas zawodów.
2. Dojazd i odjazd z Tomaszowa Mazowieckiego oraz zakwaterowanie
w Tomaszowie Mazowieckim i w Warce odbywa się na koszt własny uczestników. Proponowane bazy noclegowe: KS Amber Tomaszów Mazowiecki tel. 44 724 26 21, Kemping nad Pilicą, kontakt do rezerwacji noclegu – Agnieszka Kurowska tel. 503190003.
3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy ultramaratonu
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia imprezy.Zgłoszenia

Termin zgłoszeń: 04.10.2018 r.
Zgłoszenie poprzez formularz: https://goo.gl/forms/KxhsM5YjNpANHaLT2
Wysokość opłaty startowej: 100,- zł

Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy Amber
nr 50114020170000410211288562

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

• ubezpieczenie od NNW,
• pomoc ekipy asekuracyjnej,
• gorący posiłek na mecie maratonu w Warce,
• poczęstunek podczas wieczoru integracyjnego,
• prowiant na trasie Ultramaratonu,
• transport powrotny osób i sprzętu na miejsce startu do Tomaszowa Maz.,
• medale dla uczestników zawodów,
• puchary i nagrody dla najlepszych zawodników,
• okolicznościową koszulkę,
• opis regionu i trasy,
• pamiątki.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Kurpios tel: 609640650

XIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PILICĄ IM. KRZYSZTOFA KSIĄŻKA

INFORMACJA O WARUNKACH UCZESTNICTWA W
XIII OGÓLNOPOLSKIM SPŁYWIE KAJAKOWYM RZEKĄ PILICĄ
IM. KRZYSZTOFA KSIĄŻKA

TERMIN:
Spływ odbędzie się w terminie 26.07 –29.07.2018 r.
Stałe miejsce biwakowe na polu namiotowym
"SMAK PRZYGODY" / Mirosław Kowalski, Domaniewice 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Agroturystyka "SAFARI" / Edyta Kędzierska
- możliwość wynajęcia pokoi – http://safari.net.pl/kontakt/

TRASA:
Odrzywół – Nowe Miasto (Drzewiczka) – 16 km
Spała – Domaniewice (Pilica) 32 km

PROGRAM SPŁYWU:

26 lipca
Weryfikacja uczestników od godz. 18.00
Ognisko
27 lipca
Weryfikacja uczestników
Uroczyste otwarcie
I etap:
Wariant A :Spływ rzeką Drzewiczką Odrzywół – Nowe Miasto 16 km
Wariant B :Domaniewice - Nowe Miasto, 10km
Biwak w Domaniewicach – ciepły posiłek
Program rekreacyjny
Dyskoteka/Ognisko
28 lipca
II etap: Spływ Spała – Inowłódz, 8 km
III etap: Wyścig na trasie Inowłódz – Mysiakowiec, 10 km
Biwak w Domaniewicach – ciepły posiłek
Program rekreacyjny dla najmłodszych i nie tylko
Ognisko/Dyskoteka
29 lipca
IV etap: Mysiakowiec – Domaniewice, 13 km
Biwak w Domaniewice – ciepły posiłek
Uroczyste zakończenie spływu

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W spływie mogą uczestniczyć wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat i mają umiejętność pływania. Młodzież poniżej 18 lat dopuszcza się do uczestnictwa w spływie pod opieką osób pełnoletnich, jedynie w kajakach 2-osobowych, za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Turyści biorą udział w spływie na własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność.

KOSZTY I ŚWIADCZENIA:
Wysokość wpisowego wynosi 140 zł, dzieci do 7 roku życia 80zł.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- ubezpieczenie
- doraźną opiekę medyczną
- wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK
- przewóz uczestników autokarem na trasie spływu
- posiłki regeneracyjne po każdym etapie
- pole biwakowe
- upominki

Wysokość opłat dla osób towarzyszących.
- pole namiotowe za dobę 10 zł
- obiad dwudaniowy 15 zł

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 lipca 2018 r., e-mailem: oskpilica@gmail.com. Kartę zgłoszeń oraz informator można pobrać poniżej:

>> Informator <<                                      >> Karta zgłoszenia <<

Uczestnicy powinni zgłaszać się indywidualnie lub drużynowo.
Zgłoszenie uczestnictwa w spływie po 20.07.2018 r. nie gwarantuje otrzymania pełnego zakresu świadczeń.

WPŁATY:
Gotówką w dniach 26–28.07.2018 w sekretariacie na miejscu biwakowym lub przelewem, przekazem pocztowym na konto: SITK ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa BANK PKO BP Oddział 15 Warszawa 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310 tytułem: Na cele statutowe OSK Pilica 2018r.

KOMANDOR SPŁYWU:
Agnieszka Bronka Gostkowska, tel. 601 388 250
SĘDZIA GŁÓWNY
Monika Woźniak,
UWAGA !!!
Istnieje możliwość wypożyczenie kajaków telefon kontaktowy:
Marcin Suszka 502 941 122
Koszt miejsca w kajaku za spływ wynosi 80 zł od osoby, do ceny wliczony jest transport sprzętu.

 

Niedzielne poranki z KORKIEM

Od listopada ruszamy z basenami kajakowymi w Warce tzw. "niedzielne poranki z KORKIEM".
Spotkania na basenie będą odbywały się w każdą niedzielę (bez świąt) do dnia 25.03.2018r. od godziny 8:30 do 9:45, basen mamy na wyłączność przed oficjalnym otwarciem które przypada na godzinę 10.

Dzięki uprzejmości Kajakowcy.pl istnieje możliwość testowania kajaków Exo Kayak Już w tą niedzielę jeden z nowszych modeli T-rex S

Sprzęt:
Pływamy na sprzęcie KK "KOREK" Warka oraz na prywatnych kajakach. Ze względów sanitarnych, sprzęt pozostaje przez cały okres na terenie basenu. Zasady rezerwacji kajaków podam osobom zainteresowanym.

Należy zabrać:
Strój kąpielowy, ręcznik, klapki, czepek, płyn pod prysznic, okulary do pływania, nosek.

Zapewniamy:
Opiekę ratownika wodnego, czuwającego nad bezpieczeństwem wszystkich osób na basenie.

Opłaty:
Jednorazowe wejście - 30 zł
Karnet - 100 zł (5 kolejnych niedziel od dnia 19.11.2017r.)
Jednorazowe wejście z instruktorem/szkolenie (po wcześniejszym umówieniu, Jakub Tuszyński tel. 607103550) - 50 zł
Dzieci i młodzież do lat 12 (obowiązkowo z pełnoletnim opiekunem, który nie jest zwolniony z opłaty) - 0 zł
Nieobecność i niewykorzystany karnet nie jest powodem do zwrotu opłaty.
Opłaty można dokonać w niedzielę lub na konto bankowe nr 37105017771000002306009362 Bank Ślaski Jakub Tuszyński, tytuł przelewu: basen-imię i nazwisko

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt, Jakub Tuszyński.

A tak było kiedyś:
https://www.youtube.com/watch?v=ITH1dQj83rA
https://www.youtube.com/watch?v=9Gtb-fTgLEw

Pozdrawiam,
Jakub Tuszyński
Klub Kajakowy KOREK Warka
tel. 607103550

Kajakowcy.pl Klub Kajakowy Korek Warka

Copyright © 2012 Klub Kajakowy "KOREK" Warka
Auto Insurance Rates